Online
Wettelijke vermeldingen

Algemeen

Deze disclaimer heeft als doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen voor alle bezoekers van de websites van Online, dat behoort tot Proximedia NV, met maatschappelijke zetel te Humaniteitslaan 224, 1190 Brussel, BTW BE 468.561.072, Tel. +32 (0)2 349 23 23, Fax +32 (0)2 349 23 24, e-mail: infoweb@online.be. De bezoeker mag deze website en de daarin opgenomen informatie alleen gebruiken als deze voldoet aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Online kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Online.
Door het bestellen van diensten worden geen van de volgende intellectuele rechten afgestaan of overgedragen.

De teksten, tekeningen en andere elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde namen, teksten of logo's op deze website zijn beschermde handelsnamen of geregistreerde handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de websites, merknamen, logo's en databases van Online is ten strengste verboden. Indien de bezoeker deze wil reproduceren of aan het publiek wil meedelen, dient de bezoeker de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online te hebben.

Hyperlinks naar de websites van Online

De bezoeker kan op zijn eigen website een link naar de homepage van Online leggen.

De webpagina waarop de hyperlink zich bevindt moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Online moet duidelijk zichtbaar zijn. De bezoeker mag alleen gebruikmaken van andere hyperlinks na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online.

Links naar sites van derden

Voor zover de website van Online links bevat naar websites die door derden worden beheerd, worden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangeboden. Online heeft geen controle over deze websites of de informatie die ze bevatten. Online Internet kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden. Het bestaan van een relatie impliceert geenszins een samenwerkingverband tussen Online en de derde partij.

Verantwoordelijkheden van Online

Online neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op zijn site wordt geplaatst volledig en correct is.

Deze informatie wordt “ongewijzigd” meegegeven. Indien de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, kan Online niet aansprakelijk worden gesteld. Online geeft daarom geen toezeggingen of garanties met betrekking tot de producten of diensten die op de website van Online worden gepresenteerd.

Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die op zijn site is opgenomen.
Online heeft geen controle of invloed op de manier waarop de bezoeker deze informatie gebruikt.

Online wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verlies van inkomsten, kansen, zaken, winst of directe of indirecte verliezen van welke aard dan ook, al dan niet veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze informatie. Bovendien kan Online niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schadevergoeding, schade of kosten, die ondanks zijn inspanningen het gevolg zouden kunnen zijn van mogelijke fouten of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

Beschikbaarheid

De site van Online is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele gebreken en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Desalniettemin behoudt Online zich het discretionaire recht voor om deze toegang te allen tijde op te schorten, om welke reden dan ook. Evenmin kan Online aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van de onderbreking van zijn internetdiensten.

Bescherming van de privacy

Online verbindt zich ertoe geen informatie te communiceren of te publiceren die door bezoekers of klanten wordt gecommuniceerd aan Online. Deze informatie wordt op strikt vertrouwelijke wijze behandeld en zal alleen worden gebruikt voor interne beheersdoeleinden.

Online past de beginselen toe van VERORDENING (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De bezoeker kan op elk moment vragen zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar gdpr@online.be.

Cookies

De website van Online maakt gebruik van cookies om uw online ervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt weigeren om cookies te installeren, maar als u dat doet, zullen sommige delen van onze sites niet of niet optimaal functioneren. Zodra u uw navigatie voortzet zonder uw cookie-instellingen te wijzigen en door op de link "Cookies accepteren" te klikken, gaan wij ervan uit dat u de installatie van cookies accepteert.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver in de browser van uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan herkennen wanneer u de website bezoekt (een "sessiecookie" genoemd) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (een "permanente cookie" genoemd). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die zij zelf heeft geplaatst; zij heeft geen toegang tot informatie op uw computer of mobiele toestel. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele toestel in uw browsermap. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website en helpen de bezoeker te navigeren tussen verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de reclame op een website relevanter te maken voor de bezoeker of om deze af te stemmen op de voorkeuren en behoeften van de bezoeker.

Cookiebeheer

U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. U vindt op deze site hoe u cookies kunt weigeren in de meest gebruikte browsers. U kunt ook de al op uw computer of mobiele toestel geïnstalleerde cookies te allen tijde verwijderen. Alle mogelijke persoonlijke gegevens in de cookies blijven staan op de computer van de gebruiker en daarom wordt niemand anders dan de gebruiker verondersteld er toegang toe te hebben, maar we herinneren u desondanks, voor alle doeleinden, aan ons privacybeleid (zie ons privacybeleid). Tot slot, in het geval dat cookies in onze database worden opgenomen, zullen deze automatisch worden verwijderd binnen de 13 maanden.

Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van Online wordt beheerst door het Belgische recht. Elke klacht moet eerst worden gestuurd naar infoweb@online.be. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het tweede kanton in Brussel bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken